Дотагын бүх кодууд

Дотагын бүх кодууд


Бидний тоглох дуртай Дота тоглоомын бүх кодуудыг нь хүргэж байна.


-Ap – All pick
Энэ код нь дуртай баатараа сонгох боломжыг олгоно.

-Аr –All random
Энэ код нь таамгаар баатар сонгож өгөх болно.

-Rd – Random draft
20 баатар таамгаар гарч ирж түүнээс дарааллаараа сонгоно.

-Cd –Captain draft
24 баатар таамгаар гарч ирнэ Цэнхэр болон ягаан өнгөн дээрх тоглогчид тус бүр 2 баатар бандана дараа нь ээлжилж 5 баатар сонгоно.

-Cm –Captain mode
-Цэнхэр болон ягаан өнгөн дээрх тоглогчид тус бүр ээлжилж 3 баатар бандана дараа нь 5 баатар сонгоно.

-Dm –Death match
Баатар тань үхэх болгонд өөр баатар сонгож тоглоно.Багаараа нийт 51 удаа өөр баатар сонгох боломжтой.Түүнээс дээш үхвэл шууд хожигдоно.Lives [баатар сонгох боломжын тоог бичнэ]

-Rd –Random side
Таамгаар Sentinel эсвэл Scourge-д орж тоглоно.

-Sp –Shuffle players
Бүх тоглогчид таамгаар холилдож Scourge эсвэл Sentinel болно.

-Om –Only mid
Бүх тоглогчид зөвхөн голоор явна.

-Sc –Super creeps
10 минут тутамд луу болон хүчирхэг цэргүүд бүх коридорт гарна.

-Mm –Mirror mode
Баатраа сонгоод 1 минутын дараа өөр баатар болох болно.дайсны талд чамтай адилхан баатар нэг байх болно.

-Tr –Team ramdom
Баатар болон аль талд орж тоглох чинь таамгаар сонгогдоно.

-Mr –Mode random
Таамаар ямар ч хамаагүй код орно.

-Du –Duplicate
1 баатрыг хэдэн ч хамаагүй тоглогч сонгож болно.

-Vr –vote random
Бүлэг болгонд баатруудыг 5 vs 5 харьцаатай баатрууд таамгаар гарч ирнэ.5 бүлэгээс дуртайгаа сонгмогц баатрууд нь таамгаар тоглогчидод очих болно.-Groupset [бүлгийн дугаарыг бичнэ]

-Sh –Same hero.
Бүх тоглогчид ижил баатраар тоглоно.

-Aa –All agility
Зөвхөн Agility баатар сонгож болно.

-Ai –All intelligence
Зөвхөн intelligence баатар сонгож болно.

-AS –All strength
Зөвхөн Strength баатар сонгож болно.

-Id –Item drop
6 item-тэй баатар үхэх юм бол таамгаар 1item унана.

-Np –No powerups
Rune гарж ирэхгүй.

-Np –No top
Дээд талын коридороор цэрэг гарахгүй бас Tower цохиж болохгүй

-Nm –No middle
Голын коридороор цэрэг гарахгүй бас Tower цохиж болохгүй.

-Nb -No bot

Доод коридороор цэрэг гарахгүй бас Tower цохиж болохгүй.

-Ns –No Swap
Тоглогчид баатраа солиж болохгүй.

-Nr –No repick
-Repick хийж болохгүй.

-Mi –Mini heroes
Бүх баатруудын хэмжээ 2 дахин багасна.

-Fr –Fast respawn
Үхэх хугацааг 2 дахин багасгана.

-Mo –Melee only
Зөвхөн тулдаг баатар сонгож болно.

-Ro –Ranger only
Зөвхөн зайны баатар сонгож болно.

-Er –Experimental runes
2 талд зэрэг өөр Rune гарна.

-So –Switch on
Өөрийгөө дайсны баатартай солиж болно.Гарсан тоглогчыг Item тонохдоо бүх тоглогчид –Unlock хийх болно.

-Cp –Capture point
10 минут тутамд хаана ч хамаагүй хэсэг газарт gold гарч ирнэ.

-wtf –fun mode
Mana дуусахгүй бүх Skill-ны cooldown 0 болно.

Дотагын коммандууд
-Random
Таамгаар баатар сонгогдох болно.250 голд хасахгүй.

-Random int
Таамгаар Intelligence баатар сонгогдоно.100 голд хасна.

-Random str
Таамгаар Strength баатар сонгогдоно.100 голд хасна.

-Random agi
Таамгаар Agility баатар сонгогдоно.100 голд хасна.

-Ma
Дайны талын баатруудын Level-ыг харж болно,

-Ms
Өөрийнхөө баатрынхаа гүйх хурдыг шалгана.

-Apm
Бух баатруудын Apm-ыг харуулна.

-Cs
Хэдэн цэрэг алсан attack хийсэн болон хэдэн байгалын амьтан алсан тоог харуулна.

-Swap
Өөрийнхөө талын хүмүүстэй баатраа солиж болно.Тэхдээ нөгөө хүн чинь –ок эсвэл –no гэж хийнэ

-Enablehelp
Чамд ямар нэгэн тусламж үзүүлэх болно.болиулахдаа -disablehelp

-C
Дэлгэцын голд чинь баатар чинь байх болно.болиулахдаа –co гэж хийнэ.

-Tips
Скиллны тухай мэдээлэл гарч ирнэ.

-Recreate
2 минут баатраа удирдаж болохгүй.зөвхөн Lycanthrope , Lifestealer ,Dragon knight , Soul keeper , Tormented soul зэрэг баатруудад орно.

-Showmsg , hidemsg
Мессэжээ нуух ба ил гаргана.

-shodeny , hidedeny
Цэрэг attack-лахад ! бичиг гаргана эсвэл нууна.

-Quote
Таамгаар тоо гаргана.

-Roll
Таамгаар 1-100 хооронд тоо гаргана.

-weather
Цаг агаар өөрчилнө.-Weather rain , snow , wind , moonlight ,random ,off гэж хийж болно.

-hhn
Баатруудын нэр харагдахгүй.-hideheroname

-test
Ганцаараа тоглож байх үед хэрэглэх бөгөөд олон чит код хийж болно.

-clear
Дэлгэцэн дээрх бүх мессэжийх арилгана.

-mute
Ямарч дуу гарахгүй байх болно.

-ii
Бүх тоглогчыг итэмүүдийг харуулна.

-Gameinfo
Ямар код хийсэн болон тайлбарыг нь харуулна.

-Kickafk [тоглогчын дугааргыг бичнэ]
Удаан баатраа удирдахгүй байвал тоглоомноос гаргаж болно.

-mines
Гоблины тэсрэх бөмбөгний тоог харуулна.

-Мc
Ogre magi-ын multicast-ын хэмжээх харуулна.

-Fs ,-Hа
Butcher-ын баатар алж нэмсэн Strength-ын тоог харуулна.-Hа гэвэл хэдэн удаа татаж хэдэн удаа оновчтой татсан тоог харуулна.

-Int
Silencer-ын bonus damage-ын хэмжээг харуулна.

-Aa
Mirana-гын хэдэн удаа сум тависнаас хэд оносон тоог харуулна.

-Invokelist
Invoker-ын шидний зохиомжыг харуулна.

-Water Red , Green ,blue ,random ,default, 0
Голын усны өнгийг өөрчилнө. Water Red , Green ,blue ,random ,default, гэж болно.мөн бас тоо бичиж болно.

-Gg
Alchemist-ын бонус голдны хэмжээг харуулна.

Сэтгэгдэл бичих

Зөвхөн бүртгэлтэй хэрэглэгчид сэтгэгдэл бичих эрхтэй.
[Нэвтрэх | Бүртгүүлэх]